HPT

HP TRONIC, s.r.o.

Se sídlem: Zlín, Náměstí Práce 2523, PSČ 760 01

IČ: 603 23 418, DIČ: CZ60323418

Sp. zn.: C 38954 vedená u KS v Brně

Zastoupena:
Ing. Danielem Večeřou, jednatelem

Jednání za společnost:
Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.

ID datové schránky: mk3uket

Společnost HP TRONIC, s.r.o. vznikla ke dni zápisu 8. března 1994 a je zapsána na stránkách www.justice.cz